Privacyverklaring

De persoonsgegevens die Prolingua Dutch Courses van haar cursisten verzamelt zijn de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de afgesproken dienstverlening en de facturering. Het betreft de naam, het (e-mail)adres, het telefoonnummer en het bankrekeningnummer. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en ze worden niet gedeeld met andere partijen tenzij dit wettelijk noodzakelijk is. De gegevens worden nooit verkocht aan derden. De cursist heeft recht op inzage van de gegevens en kan deze laten corrigeren of verwijderen. Hierbij is legitimatie noodzakelijk om misbruik te voorkomen.

Als de cursist niet de opdrachtgever is die de factuur betaalt, dan kan worden afgesproken dat de cursusgegevens, de resultaten en de evaluatie met de opdrachtgever worden gedeeld. De cursist heeft inzagerecht in de uitwisseling van deze informatie.

Prolingua Dutch Courses maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Na afloop van de cursus wordt het gebruikte materiaal aan de cursist overgedragen en worden de cursusgegevens bij Prolingua Dutch Courses verwijderd met inachtneming van de wettelijk bepaalde bewaarperiode van 7 jaar die geldt voor de facturen.

Prolingua Dutch Courses neemt de beveiliging van de persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies, misbruik en ongewenste openbaarmaking. Als de indruk bestaat dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik, dan kan er contact worden opgenomen met gerdiewolfs@prolingua.nl.

Gerdie Wolfs
Duivendrecht, augustus 2018